index

Boggani Waxaad kala kulmi doontiinlaba Qayb oo kala ah

Midi waa Dhaqdhaqaaqa Xoriyo doonka ah

Qaybta kalena waa arimaha Bulshada